Verwijder voor het uploaden van uw site de index.php.